Acorduri juridice pentru Xoom

Această pagină afișează actualizările politicii, care informează utilizatorii în avans despre modificări importante ale serviciului Xoom oferit de PayPal, ale Acordului de utilizare aferent sau ale altor politici:

 • Actualizări de politici


Acest Acord de utilizare se aplică tuturor utilizatorilor serviciului Xoom oferit de PayPal:


Aceste acorduri juridice suplimentare vizează utilizatorii din fiecare țară sau regiune:


Toate tranzacțiile financiare din Statele Unite sunt furnizate de PayPal, Inc. (NMLS ID #: 910457) în conformitate cu licențele PayPal, Inc.


Reclamații de stat numai pentru rezidenții din Alaska: Dacă problema pe care o întâmpinați nu este rezolvată de Xoom, 877-815-1531, trimiteți reclamații formale către State of Alaska, Division of Banking & Securities. Reclamațiile oficiale trebuie trimise în scris. Descărcați formularul de aici: https://www.commerce.alaska.gov/web/portals/3/pub/DBSGeneralComplaintFormupdated.pdf. Formularele de reclamații oficiale pot fi trimise prin:

 • Fax: 907-465-1230

 • Email: dbs.licensing@alaska.gov

 • Mail: Division of Banking & Securities PO Box 110807 Juneau, AK 99811-0807

 • Phone: If you have questions regarding formal complaints, please call 907-465-2521


Reclamații de stat numai pentru rezidenții din California: Dacă aveți reclamații cu privire la orice aspect al activităților de transfer de bani desfășurate în această locație, puteți contacta California Department of Financial Protection and Innovation:

 • Phone: 1-866-275-2677 (toll-free)

 • Email: consumer.services@dfpi.ca.gov

 • Mail: Department of Financial Protection and Innovation, Consumer Services, 2101 Arena Boulevard, Sacramento, CA 95834


Reclamații de stat doar pentru rezidenții din Colorado: Colorado Division of Banking, informații de contact:


Reclamații de stat numai pentru rezidenții din Texas: Texas Department of Banking; După ce ați contactat mai întâi Xoom, 877-815-1531, dacă sunteți rezident din Texas și aveți în continuare o reclamație nerezolvată cu privire la activitatea companiei de transfer de bani sau schimb valutar, vă rugăm să direcționați reclamația către:

 • Mail: Texas Department of Banking, 2601 North Lamar Boulevard, Austin, Texas 78705

 • Phone: 1-877-276-5554 (toll free)

 • Website: www.dob.texas.gov


Aceste acorduri juridice suplimentare se aplică utilizatorilor rezidenți în Austria și Germania:


Pentru rezidenții din Regatul Unit și SEE: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. este autorizată în mod corespunzător în calitate de instituție de credit în sensul Articolului 2 din legea din 5 aprilie 1993 privind sectorul financiar, astfel cum a fost modificată, și se află sub supravegherea prudențială a autorității de supraveghere din Luxemburg – Commission de Surveillance du Secteur Financier – cu sediul social în L-1150 Luxemburg.

Se consideră că Autoritatea pentru conduită financiară a acordat autorizația și este organismul de reglementare pentru PayPal. Natura și amploarea măsurilor de protecție a consumatorilor pot fi diferite de cele aplicabile întreprinderilor cu sediul în Regatul Unit. Detalii despre Regimul permisiunilor temporare, care permite întreprinderilor din SEE să desfășoare activități în Regatul Unit pentru o perioadă limitată, în timpul procedurii de obținere a autorizației complete, sunt disponibile pe site-ul Autorității pentru conduită financiară.