Informacje dotyczące zasad ochrony danych firmy PayPal

Dla użytkowników w odpowiednich krajach lub regionach przeznaczone są te dodatkowe umowy prawne:

O ile nie określono inaczej, użytkowników w krajach Unii Europejskiej (z wyjątkiem Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Niemiec, Polski, Portugalii i Włoch), w Liechtensteinie i San Marino obowiązują następujące umowy prawne:

Użytkowników w regionie Azji i Pacyfiku, niektórych krajach Europy i Ameryki Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce obowiązują poniższe umowy prawne: