Privacyverklaring van PayPal

Deze privacyverklaring is van kracht op 21 november 2020. Klik hier om de vorige versie van de privacyverklaring te bekijken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op inwoners van de Verenigde Staten. Voor niet-ingezetenen van de Verenigde Staten: zie de juridische pagina van Xoom voor toepasselijke privacyverklaringen.

Met ingang van 21 november 2020

I. Overzicht

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe en waarom PayPal persoonsgegevens verzamelt, opslaat, gebruikt en deelt wanneer u onze websites bezoekt of onze services gebruikt. Als u het leest, krijgt u meer inzicht in uw privacyrechten en -keuzes.

"Persoonlijke gegevens" in deze verklaring betekent informatie over u, inclusief uw identiteit, financiën en online gedrag.

"PayPal" in deze verklaring betekent PayPal, Inc. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de PayPal- en Xoom-services die worden aangeboden door PayPal. Om meer te weten te komen over onze privacypraktijken voor onze andere producten of diensten, zoals Venmo of Braintree, bezoek de website en bekijk de privacyverklaring voor dat product of die dienst.