Thỏa thuận Người dùng cho Dịch vụ Xoom

Pháp nhân PayPal

Thỏa thuận Người dùng này có hiệu lực từ 29/10/2019, là hợp đồng giữa quý khách và một trong các pháp nhân sau đây của PayPal:

Nếu quốc gia cư trú của quý khách là:Thỏa thuận Người dùng của quý khách được thực hiện với pháp nhân PayPal sau:
CanadaCông ty PayPal Canada
Vương Quốc Anh và thành viên của khu vực kinh tế châu Âu mà dịch vụ Xoom có sẵnPayPal (Châu Âu) S. à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349)
Hoa KỳPayPal, Inc.

PHẦN B: ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CHUNG