Umowa z Użytkownikiem usług Xoom

Podmiot PayPal

Niniejsza Umowa z Użytkownikiem, która wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2019 r., została zawarta między Użytkownikiem a jednym z podmiotów PayPal wymienionych poniżej:

Jeśli krajem zamieszkania Użytkownika jest:Umowa z Użytkownikiem jest zawarta z następującym podmiotem PayPal:
KanadaPayPal Canada Co.
Wielka Brytania i kraj należący do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w którym dostępna jest usługa XoomPayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349)
Stany ZjednoczonePayPal, Inc.

CZĘŚĆ B: OGÓLNE WARUNKI USŁUGI