• Recipient Banks
A
Aomori Bank
Ashikaga Bank
Awa Bank
B
Bank of Fukuoka
Bank of Kyoto
Bank of Okinawa Ltd
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd
Bank of Yokohama, Ltd
C
Chiba Bank, Ltd
H
Hokkaido Bank, Ltd
Hokkoku Bank, Ltd
Hokuriku Bank, Ltd.
J
Japan Post Bank Co., Ltd.
Joyo Bank, Ltd
M
Mizuho Bank Ltd
R
Resona Bank, Ltd.
S
Saitama Resona Bank Limited
Seven Bank Ltd
Shizuoka Bank, Ltd
SMBC Trust Bank
Sumitomo Mitsui Banking Corporation