Xoom bảo đảm tiền của quý khách sẽ đến được người nhận, nếu không sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền của giao dịch cho quý khách.

Nếu tiền không đến được, xin gọi chúng tôi mọi lúc qua số (877) 815-1531. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ.