Giấy phép của PayPal tại các tiểu bang

Xoom là một dịch vụ của PayPal, Inc., nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền được cấp phép. Tất cả các giao dịch chuyển tiền do PayPal, Inc. cung cấp đều tuân theo giấy phép của PayPal, Inc. PayPal, Inc được cấp phép tại các khu vực pháp lý trong danh sách bên dưới.

VÙNG TÀI PHÁN ĐẠO LUẬT Cơ quan Quản lý
Alabama Sale of Checks Act Alabama Securities Commission
Alaska Alaska Money Services Act Alaska Department of Commerce, Community, and Economic Development
Arizona Transmitters of Money Act Arizona State Banking Department
Arkansas Uniform Money Services Act Arkansas Securities Department
California Transmission of Money Abroad Law California Department of Business Oversight
Colorado Money Order Act Colorado State Banking Commissioner
Connecticut Money Order and Travelers Check Licensees Act Connecticut Department of Banking
Delaware The Sale of Checks Act Delaware Office of the State Bank Commissioner
District of Columbia Money Transmitter Law District of Columbia Department of Consumer and Regulatory Affairs
Florida Money Transmitters Code Florida Office of the Controller
Georgia Sale of Checks Act Department of Banking and Finance
Hawaii Money Transmitters Act Hawaii Division of Financial Institutions
Idaho Money Transmitters Act Idaho Department of Finance
Illinois Transmitters of Money Act Illinois Department of Financial Institutions
Indiana Money Transmitter Act Indiana Department of Financial Institutions
Iowa Money Services Act Iowa Division of Banking
Kansas Money Transmitters Act Office of the State Bank Commissioner
Kentucky Kentucky Money Transmitters Act of 2006 Office of Financial Institutions
Louisiana Sale of Checks and Money Transmission Act Louisiana Office of Financial Institutions
Maine Money Transmitters Act Maine Office of Consumer and Credit Regulation
Maryland Maryland Money Transmitters Act Maryland State Bank Commissioner
Massachusetts Foreign Transmittal Agency Commonwealth of Massachusetts - Division of Banks and Loan Agencies
Michigan Money Transmission Services Act Michigan Office of Financial and Insurance Regulation
Minnesota Money Transmitters Act Minnesota Department of Commerce
Mississippi Sale of Checks Act Department of Banking and Consumer Finance
Missouri Sale of Checks Law Missouri Division of Finance
Montana Escrow Business License Department of Administration
Nebraska Sale of Checks Act Nebraska Department of Banking and Finance
Nevada Money Transmitter License Department of Business And Industry
New Hampshire Money Transmission Act New Hampshire Banking Department
New Jersey Money Transmitters Act New Jersey Department of Banking and Insurance
New Mexico Uniform Money Services Act New Mexico Department of Financial Institutions
New York Money Transmitters Act New York Department of Financial Services
North Carolina Money Transmitters Act North Carolina Banking Commission
North Dakota Money Transmitters Act North Dakota Department of Financial Institutions
Ohio Transmitters of Money Law Ohio Department of Commerce
Oklahoma Oklahoma Financial Transactions Reporting Act Oklahoma Banking Department
Oregon Money Transmitters Act Oregon Department of Insurance and Finance
Pennsylvania Licensing Business of Transmitting Money or Credit Act Pennsylvania Department of Banking
Puerto Rico Laws to Regulate the Business of Money Transfers Puerto Rico Bureau of Financial Institutions
Rhode Island Sale of Checks and Electronic Money Transfers Law Rhode Island Division of Banking
South Dakota Money Order Business South Dakota Division of Banking
Tennessee Tennessee Money Transmitter Act of 1994 Department of Financial Institutions
Texas Money Services Business Statute Texas Department of Banking
U.S. Virgin Islands Money Transmitter Act U.S. Virgin Islands Division of Banking and Insurance
Utah Check Cashing Registration Act Utah Department of Financial Institutions
Vermont Money Services Act Vermont Department of Banking, Insurance, Securities and Health Care Administration
Virginia Money Order Sales and Money Transmission Services Virginia Bureau of Financial Institutions
Washington Uniform Money Services Act Washington Department of Financial Institutions
West Virginia Issuance and Sale of Checks, Drafts and Money Orders Act West Virginia Division of Banking
Wisconsin Seller of Checks Wisconsin Department of Financial Institutions
Wyoming Wyoming Money Transmitter Act Wyoming Department of Audit - Division of Banking

Nếu tiểu bang của bạn không nằm trong bảng trên, điều đó có nghĩa tiểu bang đó không đòi hỏi giấy phép. Xoom được phép xử lý giao dịch chuyển tiền từ cư dân của tất cả 50 tiểu bang.