Informacje dotyczące zasad ochrony danych PayPal

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. Kliknij tutaj, aby przejrzeć poprzednią wersję oświadczenia o prywatności.

Niniejsze Informacje dotyczące zasad ochrony danych mają zastosowanie do mieszkańców Stanów Zjednoczonych. W odniesieniu do osób spoza Stanów Zjednoczonych przejdź na stronę z informacjami prawnymi dotyczącymi usługi Xoom, aby zapoznać się z obowiązującymi zasadami ochrony danych.

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 r

I. Omówienie

Firma PayPal opracowała niniejsze Informacje dotyczące zasad ochrony danych w celu przedstawienia sposobu, w jaki może zbierać, przechowywać, przetwarzać, udostępniać i przekazywać  Dane osobowe Użytkownika uzyskiwane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Witryn lub Usług PayPal. Niniejsze Informacje dotyczące zasad ochrony danych mają zastosowanie do Danych osobowych Użytkownika uzyskiwanych w związku z korzystaniem przez niego z Witryn lub Usług PayPal, nie mają natomiast zastosowania do witryn ani usług nieznajdujących się w posiadaniu lub pod kontrolą firmy PayPal, w tym witryn i usług innych Użytkowników systemu PayPal. Niniejsze Informacje dotyczące zasad ochrony danych mają ułatwić Użytkownikowi poznanie i zrozumienie stosowanych przez firmę PayPal praktyk w zakresie zachowania poufności oraz dostępnych mu możliwości wyboru w zakresie zachowania poufności podczas korzystania z Witryn i Usług PayPal. Oferta Usług PayPal może się różnić w zależności od regionu. Wybrane terminy stosowane w niniejszych Informacjach dotyczących zasad ochrony danych mają określone definicje. Znaczenie tych terminów (pisanych wielkimi literami) można znaleźć w punkcie zatytułowanym Definicje. Jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną zamieszkałą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, która zakłada konto w ramach Usługi PayPal na własne potrzeby osobiste, rodzinne lub związane z gospodarstwem domowym, powinien wówczas zapoznać się z Zasadami zachowania poufności dotyczącymi konsumenta, aby zrozumieć stosowane przez firmę PayPal praktyki oraz dostępne Użytkownikowi możliwości wyboru w zakresie zachowania poufności. W razie pytań dotyczących stosowanych przez firmę PayPal praktyk w zakresie prywatności nieujętych w niniejszych Informacjach dotyczących zasad ochrony danych prosimy o kontakt.