Tin tốt lành!

Xoom giờ đây là thành viên của gia đình PayPal. Tìm hiểu thêm

Trung tâm Trợ giúp Xoom

Tại sao tôi lại nhận thông báo lỗi "Không ủy quyền thanh toán được"?

Có thể là:

  1. Số thẻ tín dụng, ngày hết hạn hoặc mã xác minh không được nhập đúng. Mã xác minh (CVV) là một chữ ký cho thẻ tín dụng quý khách đang cầm và sẽ thay đổi khi quý khách nhận một thẻ mới (có ngày hết hạn mới, v.v.). Xin bảo đảm nhập đúng mã xác minh cho thẻ mới của quý khách.
  2. Địa chỉ của quý khách không được nhập chính xác như thể hiện trên các hóa đơn tín dụng (billing statement). Quý khách nên liên hệ với công ty thẻ tín dụng của mình để bảo đảm tất cả địa chỉ liên quan đến tài khoản của mình đều đúng.
  3. Công ty thẻ tín dụng của quý khách không hỗ trợ Hệ thống Xác minh Địa chỉ (AVS). Xoom đòi hỏi tất cả các thẻ tín dụng phải hỗ trợ hệ thống này.

Nếu không thể thực hiện được giao dịch sau khi đã xác nhận tất cả các thông tin trên, xin làm như sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Xoom của quý khách và nhấp vào "Tài khoản của tôi".
  2. Nhấp "Thẻ Credit và thẻ Debit" bên dưới Các Dịch vụ Tài khoản.
  3. Xóa bỏ thẻ tín dụng không dùng được bằng cách nhấp vào nút "Xóa bỏ".
  4. Trên trình duyệt của quý khách, xóa hết cookie và các tệp Internet tạm.
  5. Sau khi thẻ đã được xóa bỏ, nhấp vào nút "Thêm" và nhập lại thẻ.

Nếu vẫn không thể hoàn tất được một giao dịch thẻ tín dụng, xin dùng một thẻ tín dụng khác. 

« Go Back