Tin tốt lành!

Xoom giờ đây là thành viên của gia đình PayPal. Tìm hiểu thêm

Trung tâm Trợ giúp Xoom

Phí của Xoom như thế nào?

Nếu trả bằng tài khoản ngân hàng Mỹ, quý khách sẽ được hưởng các mức phí thấp nhất của Xoom. Giao dịch thường rất nhanh nhưng cũng có thể mất tới 4 ngày làm việc để Xoom nhận được tiền từ ngân hàng của quý khách.

Nếu quý khách trả bằng thẻ tín dụng (credit) hoặc thẻ ghi nợ (debit), các mức phí sẽ cao hơn một chút nhưng giao dịch sẽ được xử lý nhanh hơn.

Xin xem trang Phí và Tỉ giá quy đổi để xem các phí cụ thể cho quốc gia của người nhận hoặc thụ hưởng.

« Go Back