Tin tốt lành!

Xoom giờ đây là thành viên của gia đình PayPal. Tìm hiểu thêm

Trung tâm Trợ giúp Xoom

Người nhận của tôi sẽ nhận tiền như thế nào?

Người nhận có thể nhận tiền bằng 1 trong 3 cách: Nhận tại quầy, Chuyển khoản hoặc Nhận tại nhà. Mỗi quốc gia mà Xoom hỗ trợ đều có ít nhất một trong ba dịch vụ này.

Dịch vụ Nhận tại quầy
Xoom liên kết với các ngân hàng và nhà bán lẻ phổ biến đáng tin cậy. Những đối tác này sẽ thực hiện chi trả các giao dịch chuyển tiền. Để nhận tiền, người nhận đến một đại lý Nhận Tại Quầy và trình cho đại lý xem Số Theo dõi Xoom và căn cước hợp lệ. Các đại lý của chúng tôi đặt tại nhiều địa điểm thuận tiện, nhiều đại lý mở cửa ngày, đêm, và vào thứ 7, Chủ Nhật. Vào Các điểm chuyển tiền của Xoom để xem toàn bộ danh sách các đại lý.

Quy trình Nhận Tại Quầy của Xoom:

Quý khách ủy thác cho Xoom thực hiện giao dịch sau khi chọn Nhận Tại Quầy.

Quý khách sẽ thấy Số Theo dõi Xoom trên trang xác nhận. Quý khách cũng sẽ nhận email hóa đơn từ Xoom trong đó có Số Giao dịch của quý khách. Vào thời điểm này, Xoom đang xử lý giao dịch của quý khách.

Tiếp theo, quý khách sẽ nhận được một email Sẵn Sàng Nhận Tại Quầy. Xin đọc kỹ email này. Cho người nhận Số Giao dịch Xoom và những chi tiết cần thiết khác từ email này để họ nhận được tiền tại quầy.

Khi người nhận đến chi nhánh ngân hàng hay đại lý gần nhất, người nhận sẽ được yêu cầu điền vào một biểu mẫu đơn giản cần Số Giao dịch Xoom và thông tin căn cước. Nhân viên giao dịch hoặc đại lý sẽ xác nhận Số Theo dõi Xoom, xác minh căn cước người nhận, chi trả tiền, rồi cung cấp biên lai để xác nhận chi trả.

Vào lúc này, giao dịch của quý khách sẽ cập nhật với trạng thái "Hoàn tất" và quý khách sẽ nhận được email xác nhận rằng người nhận đã nhận tiền thành công. Email này có thể được gửi vài phút sau khi tiền được chi trả hoặc vào ngày làm việc tiếp theo. Quý khách cũng có thể theo dõi toàn bộ quá trình bằng cách vào trang Theo dõi Giao dịch Xoom và nhập vào Số Giao dịch.

Dịch vụ Chuyển khoản
Xoom liên kết với các ngân hàng phổ biến và đáng tin cậy để quý khách có thể dễ dàng và nhanh chóng chuyển tiền vào tài khoản người nhận. Quý khách cần thông tin tài khoản người nhận để sử dụng dịch vụ này. Vào Các điểm chuyển tiền Xoom để xem toàn bộ danh sách các ngân hàng mà chúng tôi hỗ trợ.

Quy trình hoạt động của dịch vụ chuyển khoản:

Quý khách ủy thác cho Xoom thực hiện giao dịch sau khi chọn Chuyển khoản.

Quý khách sẽ thấy bản tóm tắt giao dịch trên trang xác nhận. Quý khách cũng sẽ nhận được email hóa đơn từ Xoom có ghi thông tin này. Vào lúc này, Xoom đang xử lý giao dịch của quý khách.

Tiếp theo, quý khách sẽ nhận email Đang Chuyển Khoản. Email này được gửi khi giao dịch đã được chuyển tới ngân hàng người nhận để thực hiện chuyển khoản. Quý khách nên liên hệ với người nhận để báo họ biết về trạng thái này.

Giao dịch của quý khách sẽ được cập nhật trạng thái "Hoàn tất" khi tiền đã được chuyển khoản.  Quý khách cũng có thể theo dõi toàn bộ quá trình bằng cách vào trang Theo dõi Giao dịch Xoom và nhập vào Số Giao dịch.

Dịch vụ Nhận tại nhà
Xoom liên kết với các đối tác giao tiền uy tín và an toàn ở Philippines và Dominican Republic. Người nhận chỉ cần chờ giao tiền tại nhà. Xem Các điểm chuyển tiền của Xoom để biết thêm thông tin về các vùng giao tiền tại nhà.

Quy trình hoạt động của dịch vụ Nhận tại nhà:

Quý khách ủy thác cho Xoom thực hiện giao dịch sau khi chọn Nhận tại nhà.

Quý khách sẽ thấy bản tóm tắt giao dịch trên trang xác nhận. Quý khách cũng sẽ nhận được email hóa đơn từ Xoom có ghi thông tin này. Vào lúc này, Xoom đang xử lý giao dịch của quý khách.

Tiếp theo, quý khách sẽ nhận được email Sẵn sàng Giao tiền. Email này được gửi khi giao dịch đã được chuyển tới người giao tiền ở quốc gia của người nhận.

Khi người giao tiền đến nhà của người nhận, người nhận sẽ được yêu cầu điền một biểu mẫu đơn giản cần Số Theo dõi Xoom và cung cấp căn cước hợp lệ. Người giao tiền sẽ xác nhận Số Giao dịch Xoom, xác minh căn cước người nhận, chi trả tiền, và cung cấp biên lai để xác nhận tiền đã được giao.

Vào lúc này, giao dịch của quý khách sẽ được cập nhật trạng thái "Hoàn tất", và quý khách sẽ nhận một email xác nhận người nhận đã nhận số tiền được giao. Thông thường quý khách sẽ nhận email thông báo 1-2 ngày sau ngày giao tiền do quãng đường giao tiền có thể xa hoặc gần. Quý khách cũng có thể theo dõi toàn bộ quá trình bằng cách vào trang Theo dõi Giao dịch Xoom và nhập vào Số Giao dịch.

« Go Back