Tin tốt lành!

Xoom giờ đây là thành viên của gia đình PayPal. Tìm hiểu thêm

Trung tâm Trợ giúp Xoom

Làm sao tôi biết người nhận đã nhận được tiền?

Xoom cung cấp thông tin này cho quý khách qua email và trên trang  Theo dõi Giao dịch Xoom.

Xoom gửi một loạt các email thông báo cho quý khách biết trạng thái của giao dịch. Email đầu tiên được gửi vài phút sau khi quý khách gửi một giao dịch Xoom. Email thứ hai được gửi khi giao dịch của quý khách hợp lệ và được Xoom chuyển tới đối tác ở quốc gia người nhận.

Khi giao dịch hoàn tất, quý khách sẽ nhận một email nữa thông báo người nhận đã nhận được tiền.

Đặt địa chỉ email "customerservice@xoom.com" trong "danh sách những người gửi an toàn" của quý khách để bảo đảm những email này không bị chuyển nhầm đến hộp thư rác (spam) của quý khách.

Nếu quý khách không biết cấu hình các thuộc tính email của mình, tham khảo nhà cung cấp dịch vụ Internet của quý khách (ISP), dịch vụ email hoặc người quản trị hệ thống.

Ngoài ra, quý khách có thể theo dõi hiện trạng giao dịch bằng cách vào trang Theo dõi Giao dịch Xoom.

« Go Back