Tin tốt lành!

Xoom giờ đây là thành viên của gia đình PayPal. Tìm hiểu thêm

Trung tâm Trợ giúp Xoom

Tôi thanh toán tiền cho giao dịch Xoom bằng cách nào?

Quý khách có thể trả bằng tài khoản ngân hàng tại Mỹ, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ.

Trả bằng tài khoản ngân hàng
Đây là phương thức thanh toán tiết kiệm chi phí nhất. Nhưng có thể mất tới 4 ngày làm việc để Xoom nhận được tiền từ ngân hàng của quý khách.


Trả bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ
Chúng tôi chấp nhận thẻ Visa, MasterCard và Discover được phát hành tại Mỹ. Tuy nhiên, nếu trả bằng thẻ tín dụng, công ty thẻ tín dụng của quý khách có thể tính phí ứng tiền mặt (cash advance).

 

Nếu đã liên kết tài khoản PayPal với tài khoản Xoom

Quý khách có thể chọn tài khoản ngân hàng gắn với PayPal, thẻ tín dụng, hoặc thẻ ghi nợ lúc thanh toán.

Xin lưu ý: Các giao dịch Xoom được thanh toán bằng tài khoản ngân hàng gắn với PayPal, thẻ tín dụng, hay thẻ ghi nợ của quý khách sẽ không thể hiện trên tài khoản PayPal. Và trên sao kê ngân hàng hay thẻ tín dụng, quý khách sẽ thấy món tiền này đến từ Xoom.

 

« Go Back