Tin tốt lành!

Xoom giờ đây là thành viên của gia đình PayPal. Tìm hiểu thêm

Trung tâm Trợ giúp Xoom

Tôi có thể thanh toán bằng PayPal không?

Hiện tại, quý khách không thể dùng số dư PayPal của mình để thanh toán cho giao dịch Xoom.

Tuy nhiên, sau khi đăng nhập hoặc đăng kí bằng thông tin đăng nhập PayPal, quý khách sẽ có thể dùng tài khoản ngân hàng gắn với PayPal cũng như thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ (nếu có).

Xin lưu ý: Các giao dịch Xoom được thanh toán bằng tài khoản ngân hàng gắn với PayPal, thẻ tín dụng, hay thẻ ghi nợ của quý khách sẽ không thể hiện trên tài khoản PayPal. Và trên sao kê ngân hàng hay thẻ tín dụng, quý khách sẽ thấy món tiền này đến từ Xoom.

« Go Back